HISTORIA

Uczniowski Klub Sportowy Mazovia powstał 9 maja 2011 r. przy Szkole
Podstawowej nr 4 ul. Zielony Rynek 2 w Grodzisku Mazowieckim.

Założycielem klubu był Piotr Sowalski – nauczyciel, działacz sportowy, trener – wychowawca młodzieży.

Inicjatywa grupy rodziców, uczniów, nauczycieli i sympatyków pozwoliła na organizację kobiecego klubu piłkarskiego. Na dzień dzisiejszy drużyny piłkarek biorą liczny udział w turniejach krajowych i międzynarodowych oraz rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych nieustannie podnosząc swoje umiejętności. Organizowane są również letnie obozy sportowe, gdzie w połączeniu z odpoczynkiem, treningami i wspólną zabawą pogłębiane są więzi między zawodniczkami.

Celem naszego klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dziewcząt w oparciu o naukę gry w piłkę nożną.